TELEFON

091-576-0942

EMAIL

macutkoncepttherapy@gmail.com

NKT (Neurokinetic therapy)

ŠTO JE NEUROKINETIC TERAPIJA®?

NKT koristi manualni mišićni test za pronalazak mišića (obrasca kretanja) koji je slab ili disfunkcionalan u korelaciji s drugim mišićem. Znamo iz teorije mišićne kontrole da ako tijelo ne uspije izvršiti specifičnu funkciju, motorni centar se upali i postane otvoren za novo učenje. Terapeut koristi tu osobinu za reprogramiranje centra motorne kontrole i korigira disfunkcionalan obrazac kretanja.

NeuroKinetic Terapija® (NKT) je primjena teorije motorne kontrole, neuroznanosti i funkcionalne anatomije (neurobiomehanike) kod otkrivanja uzroka krivih obrazaca pokreta u centru mozga koji kontrolira motorne pokrete.

“Pokret je komponenta kretanja, ali kretanje iziskuje motornu kontrolu, što uključuje stabilnost, balans, posturalnu kontrolu, koordinaciju i percepciju” – Gray Cook

KAKO NKT RADI
NKT® pronalazi mišićne disbalanse koristeći jedinstvene protokole kojima se određuje koji mišići su inhibirani, a koji mišići kompenziraju za njih, omogućavajući time terapeutu primjenu individualnih tretmana i korektivnih vježbi u svrhu obnove pravilnih obrazaca pokreta odnosno reprogramiranja motornog kontrolnog centra. Primjenom ovog pristupa prestat ćete liječiti simptome i počet ćete pronalaziti uzroke.

Manualnim mišićnim testom provjeravamo reakciju mišića na manualni otpor. Kada postoji bol, sigurni smo da negdje postoji slabost mišića te ju pokušavamo pronaći. Kada pronađemo slabost mišića, daljnjim testiranjem provjeravamo postoji li povezanost bolnog područja i mišićne slabosti. Ako postoji, ponovno testiramo kako bismo vidjeli da li se mišićna slabost mijenja (postaje li mišić jak) nakon manualnog podražaja.

NKT® RJEŠAVA ZAŠTO
Pokret ne funkcionira u izolaciji. Rad samo na napetom mišiću, namještanje zablokiranih zglobova, odljepljivanje adhezija ili jačanje samo slabih mišića neće promijeniti ili ispraviti krivi obrazac pokreta.
Morate promijeniti motorni kontrolni program u motornom kontrolnom centru.