TELEFON

091-576-0942

EMAIL

macutkoncepttherapy@gmail.com

Kinezitretman

Preoperativni tretman

Vrlo važna karika cjelokupne rehabilitacije pacijenta je upravo preoperativna rehabilitacija koja ubrzava sami tijek oporavka. Individualnim vježbama cilja se na grupe mišića koje će nakon operacije biti najviše pogođene, kako biste ih što bolje pripremili na preuzimanje uloge aktivnih stabilizatora operiranog područja. Time se smanjuje slabost muskulature koja nastaje zbog štednje zahvaćenog ekstremiteta.

Cilj preoperativnog fizikalnog tretmana je :

  • popraviti kondicijsko stanje pacijenta kako bi se organizmu omogućio što brži oporavak
  • poboljšati tonus mišića (klijenti često zbog bolova štede zahvaćeni ekstremitet te tako pridonose hipotrofiji, odnosno slabosti mišića). Važno je prije planirane operacije ojačati zahvaćene mišiće kako bi se olakšao postoperacijski tijek. Taj segment preoperativne rehabilitacije je posebno važan za sportaše kojima će kvalitetni fizikalni tretman omogućiti brži povratak u formu.

Preoperativni tretman se prilagođava individualnoj problematici i tipu oštećenja, a najčešće se koriste fizikalne procedure za smanjenje otoka i boli, zatim kinezitretman

Postoperativni tretman

Postoperativni tretman započinje onog dana kada je klijent operiran. Primjenjuju se različite metode i fizikalni agensi. Specijalnim fizioterapijskim tehnikama tretiramo i ožiljak, kako bi se koža i tkivo što prije vratili u preoperativno stanje. Trajanje tretmana ovisi o težini zahvata te općem stanju pacijenta. Svaki tretman je individualni.